Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa > Poslanec za volantom
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Poslanec za volantom

pocet zobrazen: 2617

Nejde o môj problém, ale chcel by som verejnosť aj SK.FORUM upozorniť na jednu z absurdností v našom právnom poriadku.

Tu je: Na poslancov sa od 1. mája 2006 nevzťahuje imunita, ak sa dopustia priestupku pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok. Ak však "pristihnutí" zákonodarcovia odmietnu absolvovať dychovú alebo krvnú skúšku na prítomnosť alkoholu, polícia bude naďalej bezmocná, pretože na odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške sa už imunita vzťahuje. No nie je to celé absurdné???

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012