Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa > Dvakrát k privatizácii na Slovensku?
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Dvakrát k privatizácii na Slovensku?

pocet zobrazen: 3173

Prezident Michal Kováč vyzval nedávno spoločnosť na nápravu krívd z privatizácie v rokoch 1994 až 1998, a to z pohľadu štátu, teda nás občanov. Jeho návrh sa mi páči hneď z dvoch dôvodov.

 

 

  1. O tom, ako prebehla privatizácia na Slovensku, t.j. transformácia výsledkov práce celých generácií do súkromných rúk, najvýrečnejšie hovorí internetová stránka Fondu národného majetku – predaj akcií a majetku. To, že sa kradlo, alebo kupovalo hlboko pod cenu, zákon o preukazovaní pôvodu majetku nerieši, pretože podľa nášho zákona nie je trestné za million kúpiť 100-miliónový majetok. Rovnako u nás nie je trestné v mene štátu majetok takto predať. Občan sa nestačí čudovať, že osoby, ktoré v takejto privatizácii zastupovali štát sa objavujú na kandidátkach politických strán rovnako ako osoby, ktoré za mimoriadne výhodných podmienok majetok do svojho vlastníctva nadobudli. Právo a spravodlivosť sa tu zjavne nestretli. Kto to u nás vlastne robí politiku a ovplyv
Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012