Email servis

Prieskumy

Pomohlo by dôslednejšie riešenie konfliktu záujmov znížiť korupciu vo verejnej správe?

začiatok hlasovania: 31.01.11 - 14:31
posledný hlas: 19.01.18 - 19:09
celkový počet hlasov: 7745

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012