Email servis

Vyhlásenie Fóra občanov Slovenska k voľbám 2006

15.06.06 - 12:24 Fórum občanov Slovenska

Preferenčným hlasovaním proti partokracii

22.05.06 - 14:02

Alternatíva ostať politicky aktívnym spočíva vo využití práva upravovať kandidačnú listinu prostredníctvom preferenčného hlasovania. Náš volebný systém neumožňuje voliť len politickú stranu, ale preferenčnou voľbou (pridelením prednostných hlasov) priamo rozhodovať aj o personálnom zložení zákonodarného zboru.

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012