Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Občiansky preukaz (3835)

20.06.06 - 11:16

Deprimujúca skúsenosť a určite nie len moja pri vybavovaní občianskeho preukazu.

Dvakrát k privatizácii na Slovensku? (3164)

20.06.06 - 07:47

Prezident Michal Kováč vyzval nedávno spoločnosť na nápravu krívd z privatizácie v rokoch 1994 až 1998, a to z pohľadu štátu, teda nás občanov. Jeho návrh sa mi páči hneď z dvoch dôvodov.

Poslanec za volantom (2606)

20.06.06 - 16:22

Nejde o môj problém, ale chcel by som verejnosť aj SK.FORUM upozorniť na jednu z absurdností v našom právnom poriadku.

Meno:
Predmet:
Text:
Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012