Email servis
Úvodná stránka > Programy a projekty > Nenechajme sa okrádať o čas > Pomohlo by dôslednejšie riešenie konfliktu záujmov znížiť korupciu vo verejnej správe?

Nenechajme sa okrádať o čas

Aj takto sa dá vo vzťahu k úradom vyjadriť výzva občanov, ktorí sa poctivo živia prácou a žijú zo svojho času.  V našich úvahách často hľadáme spravodlivosť. Možno si pritom ani neuvedomujeme, že najväčšia spravodlivosť je v tom, že každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. Čas je náš najväčší kapitál. Líšime sa medzi sebou aj tým, ako ho dokážeme využívať a nestrácať.

 

Túto absolútnu pravdu si môžeme pripomínať v každej životnej situácii. Ide vždy o to, ako hospodárime so svojím časom, ale aj o to, ako niekto iný hospodári s naším časom.

 

Všetci spoločne dennodenne zažívame situácie, v ktorých strácame čas vybavovaním na úradoch, čakaním u lekára alebo na dopravnom inšpektoráte  a pod. V styku s úradmi často zlyhávajú aj naše pokusy o zorganizovanie stretnutí na úradoch, pretože napríklad nadriadený  odvolá príslušného referenta počas rokovania a občanovi nezostáva nič iné, len čakať na  dokončenie začatého konania. Aký stres to vyvoláva v programe občana, to nikoho z týchto „rokovacích partnerov“ nezaujíma. Toto sa deje aj napriek tomu, že úrad má vymedzený čas na styk s verejnosťou a čas na vlastnú prácu úradu. Pritom aj úradníci si pochvaľujú systém, pri ktorom sa na niektoré služby môžu vopred objednať, napríklad do autoservisu alebo ku kaderníčke a pod. Teda nejde o nový objav, iba o lepšiu organizáciu práce a úctu k času občana – jednoducho o zavedenie a rešpektovanie systému objednávania klientov.

 

Z pohľadu občana sa na nízkej efektívnosti verejnej správy podpisuje práve neúcta úradníkov k jeho času. Táto neúcta má hlboké korene v totalite, v ktorej sme si zvykli bez reptania stáť celé hodiny v radoch temer na všetko, na mäso,  banány, pomaranče, ale aj stavebný materiál, chladničky, autá a pod. Dnes, keď už ponuka prevyšuje dopyt takmer vo všetkých oblastiach, chýbajúcim tovarom sa stávajú peniaze, ktoré my občania získavame tým, že meníme svoj čas na peniaze – zarábame v čase. Neúcta k času občana sa tak mení na neúctu k jeho životnej úrovni.

 

Tak, ako sa vlastník musí starať o svoj majetok, musí sa aj občan, ako vlastník svojho času, starať o to, aby ho nik o jeho čas neokrádal.  Fórum občanov Slovenska sa preto rozhodlo iniciovať vytvorenie modelového pracoviska na vybranom úrade s visačkou Šetríme Váš čas, na ktorom bude fungovať systém objednávania klientov. Rozširovanie  takýchto  modelových pracovísk  by malo vyústiť do prijatia zákonnej normy, v zmysle ktorej každý úrad poskytujúci služby na osobný dohovor, bude povinný zaviesť systém telefonického a elektronického objednávania a dodržiavať ho.

 

Svoj názor na túto výzvu môžete vyjadriť aj hlasovaním v našej ankete. Ďakujeme!

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012